ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γενικοί όροι συναλλαγών και χρήσης
& Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο « TETRAS COMMUNITY » (ΑΦΜ 998460351 ΔΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η οποία θα αποκαλείται στο παρόν «Εταιρεία» Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την Εταιρεία και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό την προβολή των προϊόντων της (εφεξής «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Εταιρείας με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και τα Προϊόντα της και τη σχετική ενημέρωσή τους.
Από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι δεσμεύεται από αυτούς στο σύνολό τους κ αι αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ ο Πελάτης ή ο Χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.
Για εμάς ο πελάτης είναι υποχρέωσή μας να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ
Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μόνον εφόσον έχει εγγραφεί ως μέλος του. Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του διαδικτυακού της τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση υπαναχώρησης του Άρθρου 8 του παρόντος για την επιστροφή χρημάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος.
Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του.
O Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικών emails της Εταιρείας (News Letter) με σκοπό να λαμβάνει emails της σχετικά με τις δραστηριότητες και τα Προϊόντα της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του, δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία να σταματήσει η αποστολή σχετικών emails από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

2. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθεί ο Πελάτης ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την ΚΥΑ Ζ1-891/13.8.2013. 
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχει ο Πελάτης εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1. Ο Πελάτης θα επιλέγει το Προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και θα το προσθέτει στο καλάθι αγορών του. Η περιγραφή έκαστου Προϊόντος, τα χρώματα και τα μεγέθη του αναγράφονται δίπλα από αυτό, όπως επίσης και η τιμή του στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος ΦΠΑ( 23%). Όταν ο Πελάτης επιλέξει όλα τα Προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, θα ενημερώνεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη συνολική αξία αυτών, το κόστος αποστολής τους, εφόσον υπάρχει, καθώς και το κόστος αντικαταβολής εφόσον έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Στη συνέχεια, ο Πελάτης θα επιλέγει τον τρόπο πληρωμής των Προϊόντων.
2. Σε περίπτωση που το Προϊόν έχει εξαντληθεί ή δεν υπάρχει διαθέσιμο στο χρώμα ή το νούμερο που επιθυμεί ο Πελάτης, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τον ενημερώνει αυτόματα πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του.
3. Ο Πελάτης πριν την πληρωμή της παραγγελίας του υποχρεούται να την επιβεβαιώσει σε σχετικό μήνυμα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά την προαναφερθείσα επιβεβαίωση, η παραγγελία του θεωρείται δεσμευτική και για τον ίδιο και για την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν προβεί σε επιβεβαίωση της παραγγελίας ή δεν ολοκληρώσει την πληρωμή της, η παραγγελία του ακυρώνεται αυτόματα. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας ο Πελάτης λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.
4. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για την πορεία της αγοράς του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου από το οποίο διέρχεται η παραγγελία του. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αγορές του μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2310699869 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό, εφόσον τον έχει δηλώσει κατά τη διενέργεια της αγοράς. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και τηλεφώνου εφόσον το έχει δηλώσει.
5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο Προϊόν θα είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή παραγγελίας του.
6. Σε περίπτωση που Προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από τις κανονικές τους (προσφορές), οι τιμές αυτές θα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων έκαστου Προϊόντος.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων είτε μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης (PayPal) κάρτας είτε αντικαταβολής.
Ειδικότερα:
α) Πληρωμή με χρήση πιστωτικής όπου γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες (American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club),Πληρωμή με ψηφιακό πορτοφόλι (wallet), με δυνατότητα αποδοχής της νέας πρωτοποριακής υπηρεσίας πληρωμών Masterpass.
Η χρέωση της κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της πιστωτικής κάρτας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στο Άρθρο 13 του παρόντος και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. 

β) Πληρωμή με αντικαταβολή: Ο Πελάτης θα καταβάλει την αξία των Προϊόντων και το κόστος αντικαταβολής κατά την παραλαβή τους στον τόπο αποστολής που δήλωσε στην παραγγελία του. Η καταβολή θα γίνεται στον εκπρόσωπο της Εταιρείας που θα του παραδίδει τα Προϊόντα.
2. Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων, οποιοδήποτε σημείο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων του μόνο μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης (PayPal) κάρτας κατά τα ανωτέρω. Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
3. Προτού ο Πελάτης δεσμευθεί από τη σύμβαση, η Εταιρεία επιδιώκει τη ρητή συναίνεση του Πελάτη για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται για το Προϊόν. Σε περίπτωση παράβασης από την πλευρά της Εταιρίας, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

6. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΗ- ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1. Για την αποστολή των Προϊόντων και την είσπραξη αντικαταβολής, εφόσον ο Πελάτης την έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του, η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ», τηλ. επικοινωνίας 2310 699868 Οι παραδόσεις γίνονται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από ώρα 09:00 έως 19:00.
2. Ο τιμοκατάλογος της άνω εταιρείας ταχυμεταφορών για τη χρέωση αποστολών στο εξωτερικό βρίσκεται αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
3. Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσής τους που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδίδει τα Προϊόντα κατά το δυνατόν πιο σύντομα. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται στο Νομό Θεσσαλονίκης και την υπόλοιπη Ελλάδα δωρεάν μέσω της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.

4. Εάν η Εταιρεία δεν εκπληρώσει την υποχρέωση παράδοσης των Προϊόντων εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3, ο Πελάτης πρέπει να ζητήσει να πραγματοποιηθεί η παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν η εταιρία δεν παραδώσει τα Προϊόντα εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει όλα τα χρήματα σύμφωνα με τα οριζόμενο στο Άρθρο 9.

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ως εξής :
α) Σε περίπτωση που η Εταιρεία αποστείλει Προϊόν το οποίο είναι ελαττωματικό ή καταστράφηκε κατά την αποστολή του ή δεν είναι αυτό που παρήγγειλε ο Πελάτης, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να το επιστρέψει στην Εταιρεία προκειμένου να αντικατασταθεί άνευ χρέωσης εξόδων επιστροφής του Πελάτη και εξόδων εκ νέου αποστολής.
β) Σε περίπτωση που, μετά την παραλαβή του Προϊόντος από τον Πελάτη, ο τελευταίος διαπιστώσει ότι το μέγεθος (size) του Προϊόντος που έχει επιλέξει δεν είναι το σωστό, έχει δικαίωμα να το επιστρέψει στην Εταιρεία και η Εταιρεία θα του αποστείλει το Προϊόν στο σωστό μέγεθος. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής και εκ νέου αποστολής του Προϊόντος βαρύνουν τον Πελάτη. Το αίτημα αντικατάστασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2310699869.

8. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά Προϊόντος, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον Πελάτη απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Η Εταιρία θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από τον Πελάτη, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί η Εταιρία για την απόφαση υπαναχώρησης, με την προϋπόθεση επιστροφής του προϊόντος.
2. Η υπαναχώρηση από την αγορά του Προϊόντος είναι δυνατή μόνο εφόσον το Προϊόν αποσταλεί στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο Πελάτης χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος.
3. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία σχετικά με την υπαναχώρηση
α) Αποστέλλοντας ή υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994
β)Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που θα βρει αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στην ενότητα «Επιστροφές», εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών που αναφέρεται ανωτέρω. Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη.
γ) Να εκτυπώσει το ε ιδικό έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται διαθέσιμο εδώ, να το συμπληρώσει και να το αποστείλει στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών που αναφέρεται ανωτέρω.

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1. Η επιστροφή των χρημάτων του Πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης θα γίνεται αναλόγως του τρόπου που επέλεξε να πληρώσει το Προϊόν, εκτός αν έχει συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στο έντυπο της υπαναχώρησης θα δηλώνει και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθούν τα χρήματα.
2. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της Εταιρείας αυτή δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της Εταιρείας τότε τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον ίδιο τον Πελάτη.
3. Από τη στιγμή που το προϊόν φύγει από τον Πελάτη, η Εταιρεία το παραλαμβάνει εντός 1-2 εργάσιμων ημερών για τις επιστροφές εντός Ελλάδος και ή εντός 3-5 εργάσιμων ημερών για επιστροφές από χώρες του εξωτερικού μέσω της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ» Σε περίπτωση που επιλεχθούν άλλες μεταφορικές εταιρείες, η Εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για το χρόνο παραλαβής των Προϊόντων. Αφού παραλάβει η Εταιρεία το Προϊόν, επεξεργάζεται το αίτημα και ενημερώνει με e-mail τον Πελάτη για τον τρόπο διεκπεραίωσή του. Η Εταιρεία θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση δίνει το δικαίωμα στον Πελάτη να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονό ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ.

Τα Προϊόντα επιστρέφονται στη διεύθυνση :
«ΓΙΟΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά Τ.Κ. 56403,Τ.Θ. 51513 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ
1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παρούσας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Εταιρεία σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας.
2. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων βαρύνει την Εταιρία μέχρι ο Πελάτης ή τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον Πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα, να αποκτήσει τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη και με την παράδοση στον μεταφορέα στην περίπτωση που αυτός έχει ενταλθεί από τον Πελάτη για να μεταφέρει τα Προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τη Εταιρία.
3. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Εταιρεία, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη από ιό .
4. Η Εταιρεία, οι εταίροι αυτής, οι διαχειριστές της, καθώς και οι εργαζόμενοι και τυχόν συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΠΕΛΑΤΗ
1. Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρείας, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Προοίμιο του παρόντος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό :
α) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών .
β) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
2. Ο Πελάτης για την πληρωμή των Προϊόντων υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε αντίθετη περίπτωση.
3. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).
4. Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας
2. Οποιαδήποτε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:
α) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου.
β) Η αναπαραγωγή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για εμπορικούς σκοπούς.
3. Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:
α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων.
β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της Εταιρείας ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από την Εταιρεία, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.
δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και των σχεδίων Προϊόντων της Εταιρείας. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.
ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.
4. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της Εταιρείας καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
H Ιστοσελίδα www.tetrascommunity.com χρησιμοποιεί …………………..για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το σύστημα………………………………………………………. .

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από τον Πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό , τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, αριθμός τηλεφώνου, την ηλεκτρονική διεύθυνση, και στην περίπτωση που οι πληρωμές θα γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.
Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον Πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Τα προσωπικά στοιχεία , γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση Της Εταιρείας, αμέσως μετά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

15. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, φωτογραφιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται και αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους (www.tetrascommunity.com).

16. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
1. Η Εταιρεία ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, και ιδίως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.
2. Η παραπομπή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

17.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον διαδικτυακό τόπο. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον Χρήστη και τον Πελάτη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
2. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να προσθέτει ή αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τρίτη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Μείνετε συντονισμένοι. Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Cart0
Cart0
Σύνολο:0,00 €
Το καλάθι σας είναι άδειο!